Eigedom

Gjennom eigedomsselskapet vårt (LG Jansen Eiendom AS) og andre samarbeidspartnarar, jobbar me med utvikling av hyttefelt og bustadfelt. Våre pågåande prosjekt er:

Kontaktpersonar:

Lars Gunnar Jansen
tlf. 40 41 11 15
lars.gunnar@ujtransport.no

Aslaug Ullestad Jansen
tlf. 40 41 11 14
aslaug@ujtransport.no