Eigedom

Gjennom eigedomsselskapet vårt (LG Jansen Eiendom AS), jobbar me med utvikling av hyttefelt. Vårt pågåande prosjekt er:

Kontaktpersonar:

 Lars Gunnar Jansen
tlf. 40 41 11 15
lars.gunnar@ujtransport.no

  Aslaug Ullestad Jansen
tlf. 40 41 11 14
aslaug@ujtransport.no