Entreprenør

Ullestad og Jansen Transport AS yter entreprenørtenester i kommunane Hjelmeland og Strand. Oppgåver som me kan hjelpa med er mellom anna graving, tranport, vegbygging og -vedlikehald, vatn, avløp, opparbeiding av tomter, brøyting og vintervedlikehald.

Kontaktpersonar:

Lars Gunnar Jansen
tlf. 40 41 11 15
lars.gunnar@ujtransport.no

Svein Harald Jansen
tlf. 40 41 11 18