Om oss

Lars Gunnar Jansen er dagleg leiar i Ullestad og Jansen Transport AS. (Foto: Morten Hetland/Hetland Media)

Lars Gunnar Jansen er dagleg leiar i Ullestad og Jansen Transport AS. (Foto: Morten Hetland/Hetland Media)

I 1986 gjekk Lars Gunnar Jansen og Oddbjørn Ullestad saman om å starta Ullestad og Jansen Transport.

Selskapet starta opp med to kraftfôrbilar. Fire år seinare blei bedrifta registrert som aksjeselskap, og drifta blei etter kvart utvida med fleire lastebilar; først kranbil og deretter trailerar for langtransport.

Nokre år seinare blei Oddbjørn Ullestad kjøpt ut, og Lars Gunnar har sidan den gongen drive familiebedrifta saman med kona Aslaug.

Heile tida har Lars Gunnar vore oppteken av å justera tenestetilbodet etter kva marknaden ynskjer, så i år 2000, då Ullestad og Jansen Transport AS endeleg kunne flytta inn i nye verkstad- og administrasjonslokale på Viganeset, utvida selskapet med eiga entreprenøravdeling.

Entreprenør
Med stor og godt utstyrt maskinpark kan me ta på oss mange typar oppdrag innan entreprenørtenestar; alt frå graving , massetransport, vegbygging, vatn og avløp, opparbeiding av tomter, hyttefelt, bustadfelt , hageareal etc…

Lokaltransport
Ullestad og Jansen Transport As kan tilby transport av det meste innanfor Rogaland. Alt  fra krankjøring, massetransport, gjødsel og kraftfôr.

Langtransport
Ullestad og Jansen Transport AS kjører allsidig langtransport i heile Noreg. Me løyser dei aller fleste transportoppdrag, både innanlands og utanlands.